Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als één van beide (en nog vele andere factoren) niet meer in balans zijn, kan dat vervelende gevolgen hebben in uw lichaam, uw denken en uw dagelijks leven. De oorzaken en gevolgen zijn vaak niet meteen duidelijk en niet eenvoudig te veranderen of op te lossen.
In de behandeling psychosomatiek richt ik me op de lichamelijke aspecten van stress-gerelateerde klachten. (Bij mentale aspecten van stress-gerelateerde klachten ligt behandeling bij de psycholoog meer voor de hand). Hierbij kunt u denken aan extreme vermoeidheid, herstel na burn- out, rouw of verlies, niet meer kunnen ontspannen, chronische pijn, moeite met ademhalen, lusteloos, prikkelbaar, gejaagd zijn, slecht of juist heel veel slapen, angstig, somber en onzeker zijn, concentratieproblemen en overmatig veel piekeren.
Kortom, u bent uit balans geraakt en u heeft geen grip meer op het natuurlijk herstel. Wellicht heeft u het advies gekregen “er mee te leren leven en de conditie weer rustig op te bouwen” maar u niet weet hoe, of u bent inmiddels ontmoedigd geraakt. In dergelijke situaties zou ik een rol van betekenis kunnen spelen.
Meer dan de ‘algemene’ fysiotherapeut kijk ik als psychosomatisch fysiotherapeut naar u in het geheel en de omgeving waarin u woont, werkt en leeft. Ik help u weer zicht (en vat) te krijgen op spanningsfactoren zodat u de neerwaartse spiraal om leert buigen naar herstel en balans.
Zo kunt u zelf leren de patronen te herkennen en te veranderen, zowel in het denken, het handelen (gedrag) als in het voelen, zodat uw klachten verminderen en u letterlijk en figuurlijk beter in balans bent.
De behandelingen zijn een combinatie van, emotioneel lichaamswerk, adem- en ontspanningsoefeningen, aanraken, masseren, gesprek, informatie over uw klachten en wat u er zelf aan kan doen. Door deze holistische behandeling leert u de grenzen en mogelijkheden weer kennen en vertrouwen. Centraal hierbij staan de lichaamsdelen en vaardigheden die nog wel sterk en vitaal zijn. Binnen de levensomstandigheden en beperkingen die er nu eenmaal kunnen zijn, leert u er op een andere wijze mee om te gaan en het leven weer invulling te geven.
In de behandeling wordt van u een actieve, meewerkende en open houding verwacht.
Als er andere hulpverleners bij uw herstel betrokken zijn, dan zal ik (indien u akkoord bent) contact met hen opnemen. Zo zullen de behandelingen op elkaar afgestemd zijn en u zo goed en zo vlot mogelijk herstellen kan.

Afhankelijk van de aard en de ernst van uw klachten kan het aantal behandelingen variëren maar houdt u rekening met een langere periode, 3 tot 6 maanden en soms een jaar.

De behandelingen worden vergoed, als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, door uw zorgverzekeraar.